OFERTA
PROJEKTY UE
Pozyskiwanie finansowania
(m.in. POKL, POIiŚ, RPO, NCiBR, EOG, LIFE+)
Przygotowanie projektów do realizacji
Rekrutacja
Zarządzanie projektami i zespołem
Kontrola projektów
Odwołanie od zwrotu środków
Monitoring i ewaluacja projektów
Promocja projektów
Projekty międzynarodowe
SZKOLENIA I KONFERENCJE

Badanie potrzeb szkoleniowych Badanie potrzeb szkoleniowych Szkolenia dla trenerów i edukatorów Szkolenia dla trenerów i edukatorów Własne sale konferencyjno – szkoleniowe Własne sale konferencyjno – szkoleniowe

Konferencje naukowe, branżowe, prasowe, terenowe, biznesowe i promocyjne Konferencje naukowe, branżowe, prasowe, terenowe, biznesowe i promocyjne Akademia seniora Akademia seniora Akademia przedszkolaka Akademia przedszkolaka

Organizacja imprez – warsztaty, szkolenia, sympozja, konferencje Organizacja imprez – warsztaty, szkolenia, sympozja, konferencje Profesjonalny catering z restauracji Profesjonalny catering z restauracji

DORADZTWO I USŁUGI

PR Informacja i promocja PR Informacja i promocja Współpraca z mediami Współpraca z mediami Marketing ekologiczny Marketing ekologiczny

CSR Marketing społecznie odpowiedzialny CSR Marketing społecznie odpowiedzialny Organizacja konsultacji społecznych Organizacja konsultacji społecznych Przygotowywanie strategi Przygotowywanie strategi

Ochrona środowiska, NATURA 2000, dokumenty, raporty, monitoring Ochrona środowiska, NATURA 2000, dokumenty, raporty, monitoring Przedsiębiorczość i rozwój Przedsiębiorczość i rozwój